Navodila za polaganje palisad

Polaganje palisadBetonska palisada nam omogoča premagovanje različnih višin, hkrati pa ponudi z lepšim pogledom na nabrežino.

Zato moramo biti še kako pozorni pri montaži palisad. Elementov nikoli ne vgrajujemo samo v zemljo. Na mestu kjer želimo vgraditi palisade je potrebno izkopati teren, oziroma ustrezen prostor za temelj palisad. Dno prekrijemo z zmrzlinsko obstojim materialom v debelini 10-15 cm. Na strani kjer bomo palisade zasipali z zemljo, damo drenažno cev, katera bo omogočala odvod vode, ki se nabira v zemljini. Na nasut teren položimo približno 10-15 cm betona, katerega ustrezno zniveliramo. Na beton postavimo palisado ter jo z vseh strani vertikalno uravnamo. Pomembno je, da se spodaj elementi dotikajo eden drugega.

Za ustrezno učvrstitev palisad uporabimo lesene zagozde, ki jih po potrebi vstavimo na zgornji strani med posamezne palisade. Ko je palisada ustrezno umeščena, jo z leve in desne strani obbetoniramo do 1/3 višine elementa. Na strani kjer bo palisada zasuta z zemljino, na palisade namestimo zaščitno – drenažno folijo. Do folije nasujemo zmrzlinsko odporen material, ki nam služi za dodatno nosilnost ter drenažo. Preostali prostor zasujemo s kopano zemljino.