Navodila za polaganje škarpnic

Polaganje škarpnicPodporni zid narejen iz škarpnic (okrogle Ø 35 ali skled) se uporablja za utrditev brežin ter za premagovanje različnih višin. Površina, narejena iz škarpnic, ki je zasajena še z bujno vegetacijo, nam daje pogled kombinacije betona ter zelenja. Škarpnice dajejo rastlinam ugodne življenjske pogoje, saj je med betonskimi elementi kar nekaj zemlje.

Na mestu kjer želimo vgraditi škarpnice, moramo izkopati zadosten prostor za izvedbo tampona s temeljem. Na dno jame nasujemo tampon iz zmrzlinsko obstojnega materiala v debelini 30-70 cm. Na tampon zabetoniramo temelj v debelini 20 cm, kateri predstavlja nosilno osnovo za podporni zid. V sveži beton temelja položimo prvo vrsto škarpnic, katero z zunaje strani še dodatno obbetoniramo. S tem smo dosegli zmanjšano možnost zdrsa celotnega podpornega zidu. Na notranjo stran se vgradi drenažna cev, ki služi za odvod vode, katera se lahko nabira v brežini za škarpnicami.

Od tu naprej poteka suha montaža, saj se škarpnice samo polagajo ena na drugo, lahko tudi v ustreznem razmiku. Pomembno je, da se postavlja vrsta na vrsto in se sproti zasipa z zemljo. Zasipanje z zemljo se ponavadi izvaja ročno. Ko je podporni zid iz škarpnic končan, ga lahko po želji še ustrezno ozelenimo.